Dokumenty i linki

Ważne terminy podatkowe – do kiedy składamy dokumenty i płacimy PIT, VAT i ZUS.
  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
  • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.
  • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni,
  • do 25 dnia każdego miesiąca wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki JPK_VAT.

Zgodnie z umową jaką podpisują Państwo z naszym biurem, zobowiązują się Państwo do przekazania wszelkich dokumentów z miesiąca poprzedniego do dnia 10 miesiąca obecnego. Takie rozwiązanie jest skutkiem terminów jakie obowiązuję w Urzędach Skarbowych i ZUS.

Dokumenty prosimy dostarczać w godzinach 08:30 – 16:30 od poniedziałku do piątku.

Istnieje również możliwość, dostarczenia dokumentów do godziny 20:00 po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym.

Po szczegółowy zapraszamy na podstronę Kontakt.

Ważne adresy WWW dla podatnika:

Ministerstwo Finansów RP: www.mf.gov.pl – aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl – aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.

Izba Skarbowa w Warszawie: www.mazowieckie.kas.gov.pl – interpretacje stosowania prawa podatkowego, dane teleadresowe Urzędów Skarbowych w Warszawie.

Krajowa Informacja Skarbowa: www.kis.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl

dokumenty_i_linki
Dokumenty i linki

Słowa kluczowe: obsługa płacowa, rozliczenia ZUS, reprezentowanie przed ZUS, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, pomoc przy likwidacji firmy, rozliczenia roczne, podatki PIT,CIT,VAT