Kwota wolna od podatku, a kwota zmniejszająca podatek.

Kwota wolna a kwota zmniejszająca, to nie jest to samo.

Kwota wolna od podatku. Kwota zmniejszająca podatek.

Warto mieć na uwadze, że kwota wolna od podatku, a kwota zmniejszająca podatek to nie jest to samo. Pojęcia te mają zupełnie odmienne znaczenia. Kwota zmniejszająca podatek jest to nic innego jak kwota, o którą podatnik może obniżyć swój podatek dochodowy. Z kolei kwota wolna od podatku, to część zarobków pracownika (dochodów), która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota wolna od podatku wynosi od stycznia 2022r. 30 tys. zł, czyli tyle w ciągu roku podatnik może zarobić i nie zostanie to opodatkowane. Nasze wynagrodzenia są zwykle miesięczne, więc 30 tys. zł podzielono na 12 miesięcy, czyli miesięcznie każdy może zarobić 2,5 tys. zł bez podatku. A więc podatek PIT w wysokości 12% z kwoty 2,5 tys. zł (którego nie musimy płacić) wynosi 300 zł miesięcznie. I to jest ta kwota zmniejszająca podatek (wynikająca z oświadczenia PIT-2), którą co miesiąc odlicza pracodawca, przygotowując listę płac. W ujęciu rocznym 12% z 30 tys. zł kwoty wolnej to 3.600,00 zł kwoty zmniejszającej podatek.
Podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, z kolei ci, którzy uzyskują dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego – zapłacą podatek w wysokości 12%. Należy jednak, mieć na uwadze fakt, że składki zdrowotnej od 01 stycznia 2022 roku nie odliczamy już podatku, tak jak to miało miejsce do 31 grudnia 2021roku.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi aktualnie 300 zł.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi aktualnie 300 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2022 roku wynosiła ona 425 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2022 roku z uwagi na obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12 proc. kwota ta również została obniżona.
Aby kwota zmniejszająca została jednak uwzględniona w wynagrodzeniu podatnicy powinni złożyć u swojego pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2). Dzięki temu realnie zmniejszą wysokość odciąganego od swojego wynagrodzenia podatku i zyskają wyższą płacę.
Jeżeli pracownik zapomni złożyć PIT-2 u pracodawcy, nie traci prawa do uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta zostanie wówczas uwzględniona w rozliczeniu rocznym.

Kwota zmniejszająca podatek u kilku pracodawców.

Kwota zmniejszająca podatek u kilku pracodawców.

Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Możliwość ta będzie dotyczyła m.in. osób na umowach o pracę, jak i osób na umowach zlecenia. Osoby te będą mogły podzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) między dwóch (po 150 zł) lub trzech płatników (po 100 zł), składając u każdego z nich PIT-2. Dzięki temu nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach, co skutkować będzie wyższym wynagrodzeniem na rękę już w trakcie roku.

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek od stycznia 2023 roku może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody z:

  • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • umów zlecenia i o dzieło,
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • kontraktów menadżerskich,
  • praw majątkowych,
  • emerytury i renty z zagranicy.

Reasumując kwota wolna od podatku, a kwota zmniejszająca podatek to nie jest to samo i warto o tym pamiętać. 🙂

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn.zm.

Przeczytaj również: Obniżka PIT z 18 do 17 procent.